Prawo jazdy kategorii A1

Prawo jazdy kategorii A1

Oferta szkolenia na prawo jazdy kategorii A1

Chciałbyś cieszyć się wolnością, jaką daje prowadzenie motocykla? Z nami uzyskanie prawa jazdy kategorii A1 jest prostsze niż myślisz!

Czym jest prawo jazdy kategorii A1?
Uprawnia ono do kierowania:

Motocyklami o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³, mocy do 11 kW, oraz stosunku mocy do masy własnej nie większym niż 0,1 kW/kg.
Motocyklami trójkołowymi o mocy nie większej niż 15 kW.
Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kto może zdobyć prawo jazdy kategorii A1?

Osoby, które osiągnęły wiek 16 lat.
Młodzież poniżej 18 roku życia musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, by przystąpić do egzaminu.
Kandydaci muszą uzyskać orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne (jeśli jest wymagane).
Konieczne jest odbycie wymaganego szkolenia oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego.

Kiedy można rozpocząć szkolenie?
Jeżeli jesteś uczniem szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie na prawo jazdy, możesz rozpocząć szkolenie aż 12 miesięcy przed osiągnięciem wymaganego wieku. W innych przypadkach możesz zacząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnięciem 16 roku życia.

Nie daj się zwieść stereotypom – jazda na motocyklu nie jest tylko dla dorosłych! Z nami zdobędziesz niezbędne umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie poruszać się po drogach. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie na prawo jazdy kategorii A1. Czekamy na Ciebie!